mandag 17. mars 2014

Møte med Gyldendal Akademisk

Mandag 17. mars inviterte viserektor Dag Aasland til møte med Gyldendal Akademisk på Campus Gimlemoen. Fra UiA stilte Gunnar Horn, Nora Clark, Morten Brekke, Stephanie Hillen, Elise Seip Tønnessen.Gyldendal Akademisk stilte med forlagsredaktør Ida Løge Hansteen, Digitalutvikler, Peder Skou og redaksjonssjef Morten Fuglevand. Forlaget ønsker å snakke med aktører ved UiA om bruk avdigitale medier i utdanning og formidling. Gyldendal Akademisk arbeider for tiden med ny strategi på feltet og ønsker innspill fra UHsektoren.

Det var spennende å se hvor mange digitale prosjekter UiA har å by på for tida. Nora Clarke snakket om Digital eksamen og Gunnar Horn snakket om MOOCs og DDU. Professor Elise Seip Tønnesen, som leder forskningsprosjektet Multimodalitet i kulturell endring, læring og utdanning #DigiGlu - presenterte noen ferske funn. Tønnessen nevnte også at underviseren som utarbeider og utvikler arbeidskrav/studiepraksiser, spiller en nøkkelrolle her. På mange måter er bildet forvirrende mht digitale praksiser og ressurser i f eks lærerutdanningen. Førsteamanuensis Andrea Stefanie Hillen hadde også svært gode innspill på hvordan man kanskje man bør tenkte nytt, ikke bare hvordan man tilgjengeliggjør og produserer digitale læremidler. Jeg presenterte resultatene fra UBs lesebrettundersøkelse.

Mine refleksjoner etter møtet er at bibliotekets rolle inn i disse diskusjonene er sentral.Papirbøkene vil fortsatt finnes i mange fag i lang tid framover. Det at studentene beviselig googler, er ikke nødvendigvis en trussel. De kommer bl a til ressurser ofte tilgjengeliggjort via bibliotekene - (selv om mange ikke er klar over tas et er bibliotekdatabaser de sømløstfår tilgang til). Både Gyldendal og UH-sektoren ser behovet for å tilby mer elektronisk litteratur i norsk språkdrakt. Det blir spennende å se hva norske forlag legger seg på av løsninger framover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar