torsdag 4. september 2014

Dine fagtidsskrifter på brett?

Nå kan studenter og ansatte teste ut gratis tidsskrift-app som har fått god mottagelse av forskere ved ved UiO, UiA, NTNU og UiT! Få oversikt over de sentrale tidsskrifter på ditt fagfelt - motta push-varsler når nye nummer er tilgjengelige. Kort video om BrowZine http://vimeo.com/52663192?autoplay=1

Gi lyd om det er noe dere liker/ikke liker med denne måten å lese/følge med på/holde oversikt over elektroniske fagtidsskrifter på! når nye nummer er tilgjengelige bl a. Lastes ned til android eller Ipad.

mandag 17. mars 2014

Møte med Gyldendal Akademisk

Mandag 17. mars inviterte viserektor Dag Aasland til møte med Gyldendal Akademisk på Campus Gimlemoen. Fra UiA stilte Gunnar Horn, Nora Clark, Morten Brekke, Stephanie Hillen, Elise Seip Tønnessen.Gyldendal Akademisk stilte med forlagsredaktør Ida Løge Hansteen, Digitalutvikler, Peder Skou og redaksjonssjef Morten Fuglevand. Forlaget ønsker å snakke med aktører ved UiA om bruk avdigitale medier i utdanning og formidling. Gyldendal Akademisk arbeider for tiden med ny strategi på feltet og ønsker innspill fra UHsektoren.

Det var spennende å se hvor mange digitale prosjekter UiA har å by på for tida. Nora Clarke snakket om Digital eksamen og Gunnar Horn snakket om MOOCs og DDU. Professor Elise Seip Tønnesen, som leder forskningsprosjektet Multimodalitet i kulturell endring, læring og utdanning #DigiGlu - presenterte noen ferske funn. Tønnessen nevnte også at underviseren som utarbeider og utvikler arbeidskrav/studiepraksiser, spiller en nøkkelrolle her. På mange måter er bildet forvirrende mht digitale praksiser og ressurser i f eks lærerutdanningen. Førsteamanuensis Andrea Stefanie Hillen hadde også svært gode innspill på hvordan man kanskje man bør tenkte nytt, ikke bare hvordan man tilgjengeliggjør og produserer digitale læremidler. Jeg presenterte resultatene fra UBs lesebrettundersøkelse.

Mine refleksjoner etter møtet er at bibliotekets rolle inn i disse diskusjonene er sentral.Papirbøkene vil fortsatt finnes i mange fag i lang tid framover. Det at studentene beviselig googler, er ikke nødvendigvis en trussel. De kommer bl a til ressurser ofte tilgjengeliggjort via bibliotekene - (selv om mange ikke er klar over tas et er bibliotekdatabaser de sømløstfår tilgang til). Både Gyldendal og UH-sektoren ser behovet for å tilby mer elektronisk litteratur i norsk språkdrakt. Det blir spennende å se hva norske forlag legger seg på av løsninger framover.

Sosial kommunikasjon


mandag 9. september 2013

Papirboka trumfer alt?

Vi bør være skeptiske til forslag om å bytte ut papirbøker med læring på nettbrett.skriver forsker Anne Mangen i spalta "Fersk forskning i Dagens Næringsliv. Mangen påstår dette på bakgrunn av studien Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension (av Anne Mangen, Bente R. Walgermoa og Kolbjørn Brønnicka).

"Vi sammenlignet lesing av to firesiders tekster på pc-skjerm og på papir blant elever på tiende trinn. Tekstene var identiske på papir og på pc (pdf-format). En gruppe leste på pc, den andre gruppen leste på papir. Deretter svarte begge gruppene på spørsmål som målte leseforståelse. De som hadde lest på papir, skårte signifikant bedre enn de som hadde lest på pc. Dette er i samsvar med mange andre undersøkelser som sammenligner skjerm- og papirlesing.

fredag 19. april 2013

Vitenskapelig artikkel fra prosjektet er publisert

For et par dager siden kunne Arthur N. Olsen, Henry Langseth og jeg fastslå "at vi fått publisert en artikkel i et internasjonalt tidsskrift. Som gode bibliotekarer er det i et tidsskrift med åpen tilgang. Les selv: E-Book Readers in Higher Education