fredag 16. desember 2011

Lesebrettprosjektet - prosjektrapport

Her er siste utgave av rapporten som sendes LA2020 i disse dager
Her er en videopresentasjon av prosjektet

Bakgrunn
Styret i LA 2020 ønsket mot slutten av 2009 en større satsing innen lesebrett innenfor rammen av Læringsarena 2020 og bevilget midler til at Universitetsbiblioteket (UB) gjorde innkjøp av 40 brett, som skulle videreformidles og utprøves sammen med studenter og ansatte. I forkant hadde UBs e-pensumprosjekt "Digitale læremidler" hatt et visst fokus på å tilby nettbaserte pensumbøker. Prosjektet kom i gang i januar 2010.

Organisering
Prosjektleder: Birgitte Kleivset
Arbeidsgruppe: Arthur N. Olsen, Henry Langseth og Øystein Sæbø
Styringsgruppe: Else-Margrethe Bredland og Anne-Åse Kallhovd
Utførte aktiviteter
I 2010 og 2011 fikk til sammen førti sommersemesterstudenter ved European Integration utdelt hvert sitt Kindle DX-brett med pensum. Det er gjennomført brukerundersøkelser i forhold til hver gruppe. Høsten 2010 ble Kindle DX prøvd ut av 11 studenter ved Master Samfunnskommunikasjon.

Mot slutten av 2010 ble endelig iPaden sluppet på det norske markedet, og våren 2011 har 20 studenter ved Master Samfunnskommunikasjon testet ut pensum på iPad. I tillegg fikk sju studenter ved English Renaissance Culture in Context og ni studenter ved Kommunikasjon BA pensum på Lesebrettet Kindle DX.

I løpet av prosjektperioden har vi dokumentert og informert grundig om aktivitetene på prosjektbloggen: lesebrettuia.blogspot.com

Hovedfunn
94 studenter ble invitert til å svare på brukerundersøkelsen. Svarprosenten var 80 %. Resultater av lesebrettundersøkelsen vil bli diskutert i en vitenskapelig artikkel som er under arbeid og antas publisert vinteren 2012.

Elektronisk pensum på brett og trykt pensum har ulike fortrinn og ulemper. Ved pensumlesing på brett ser vi at studenter etterspør bedre løsninger for notering og navigering. I akademisk lesing er studentene avhengige av å kunne endre lesestil fra skumming, til søkelesing, til nærlesing, noe som oppleves som vanskeligere på brett enn papir. Lesebrettteknologien er i en tidlig fase og foreløpig foretrekker flertallet av studentene pensum på papir, eller begge deler: trykt og elektronisk.
Medieomtale
Lesebrettprosjektet har høstet betydelig medieomtale i aviser, tidsskifter, tv og radio:

• Fædrelandsvennen 1. juni 2011

• Bok og Bibliotek nr 5 2010

• Unikum september nr 4 2010

• Fædrelandsvennen 27. august 2010

• NRK Sørlandet 25. august 2010 TV

• NRK Sørlandet 18. august 2010 Radio

• Kulturnytt NRK, desember 2009 Radio

• Kristiansands Avis 10. desember 2009

• Fædrelandsvennen 9. desember 2009

• Kristiansands Avis 10. desember 2009
Økonomi

Bevilgning kr 270.000
Timeforbruk fra januar 2010 til juni 2011: 945 tv.

Oppfølging

Prosjektet har pekt på muligheter og utfordringer når det gjelder pensumlitteratur på lesebrett. UB ønsker å fortsette utprøving av iPader i UBs undervisning og veiledning og det er igangsatt utlån av Kindle DX til studenter og ansatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar