onsdag 29. februar 2012

E-bok seminar for ansatte/studenter/andre aktører i april?

I forbindelse med at UB snart lanserer nye e-boknettsider på Innaskjærs har Linda, Ewelina og Birgitte har fått i oppdrag å planlegge og arrangere et e-bokseminar for studenter og ansatte og andre aktører mot slutten av april.
Etter første møte mandag tenker vi dette: Vi ønsker å ha en åpen prosess, der alle fra UB og andre som har ideer kan komme med innspill. Vi legger ut alle referater på Lesebrettbloggen og lenker fra Bramseil. Vi ønsker også å invitere flere aktører med i arrangementgruppa, f eks DDU, IT, STA.
Vi ser for oss et halvdagsseminar
  • 23. eller 24. april(Verdens bokdag)
  • kl 11 - 13+
  • stående tapaslunsj i Vilhelm Krags hall, campus Gimlemoen
  • "strander" med "roll-ups": E-pensumprosjektet, E-bok-Apper ("last ned her") mm, 
  • Linda har skaffet fine giveaways og planlegger en konkurranse mm
  • en spennende hovedforedragsholder som trekker folk, f eks Eirik Newth, eller en annen som kan si noe om (norske) e-bøker i akademia?
  • debattpanel? (Forlag, UiT-biblioteket, STA?)
  • vi kontakter aviser og tv og håper på god omtale - Verdens bokdag 24. april)
Vi tenker også på muligheten for å ha et slags "e-bokpunkt" i UB-ene (begge campuser) i etterkant. Og Linda foreslo også e-bokdager i forbindelse med studiestartfestivalen (og også senere i høst).
Andre ideer til markedsføring av e-bøker som vi vil diskutere med UB-ledelsen.
- Applikasjon
-  "Clickers
Huk tak i en av oss hvis dere har innspill eller spørsmål...
Linda, Ewelina og Birgitte

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar